Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φερεντίνος, Γ.

 • Τόμ. 10, Αρ. 2 (1973) - Άρθρα
  The geology - petrology of the island of Skiathos.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
  Κατολισθήσεις και σταθερότητα υποθαλάσσιων κατωφερειών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο από την επίδραση της σεισμικής δραστηριότητας = Submarine slumping and slope stability on the continental slope off Greece in relation with the seismic activity
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
  Πεδίο κρατήρων διαφυγής αερίων υδρογονανθράκων στο ΝΑ Πατραϊκό και η ενεργοποίηση τους κατά τον σεισμό της 14/7/1993 = A pockmark field in the SE gulf of Patras and its activation during the 14/7/1993 seismic event
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Μικροπαλαιοντολογική μελέτη του πυρήνα Ζ1 από το Ιόνιο Πέλαγος : πρώτα παλαιοκλιματολογικά - παλαιοοικολογικά συμπεράσματα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Μεταβολές της μικροπανόδας, μικροχλωρίδας και ισοτόπων Ο2 του πυρήνα Π40 στη Μυρτώο λεκάνη κατά το ολοκαίνο = Variations of microfauna, microflora and oxygen isotopes during holocene at the Myrtoon basin
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Μέθοδοι θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης ως μέσο για τη διερεύνηση της δυνατότητας ταφής υποβρυχίων καλωδίων - παραδείγματα απο τις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις (Ι) Πρέβεζας - Κέρκυρας και (ΙΙ) Λαγονησίου - Μήλου - Χανίων = Marine geophysical prospecting as
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Υποθαλάσσια ρήγματα στην ενεργή τεκτονική τάφρο του Κορινθιακού κόλπου. Τέσσερα τυπικά παραδείγματα σύγχρονου τεκτονικού ελέγχου της μορφολογίας και των διεργασιών ιζηματογένεσης κάτω από τη στάθμη τη θάλασσας = Submarine faults within the active tectonic
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Ποσοτική προσέγγιση των διεργασιών ιζηματογένεσης λεκάνης με τη χρήση αναλογικών σεισμικών καταγραφών - παράδειγμα από την υποθαλάσσια λεκάνη του διαύλου της Ζακύνθου στη δυτική Ελλάδα = A quantitative approach to basin infill processes deduced from analo
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Κατολισθητικά φαινόμενα στις ακτές της περιοχής Ερατεινής / Τολοφώνα (δυτ. Κορινθιακός κόλπος) λόγω του σεισμού των 6.1R του 1995 = Submarine gravitative mass movemants along the Eratini / Tolofonas beach (nw Corinth gulf) caused by the 6.1R earthquake in
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Συμβολή της παραγοντικής ανάλυσης στη μελέτη του παλαιοκλίματος και της παλαιοωκεανογραφίας στο ΝΔ-ΚΟ Αιγαίο Πέλαγος = Contribution of factor analysis to the study of palaeoclimatic and palaeoceanographic variability in SW Aegean sea, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Επιφανειακά κατολισθητικά φαινόμενα και ανάλυση ευστάθειας υποθαλασσίων πρανών στην πλάγια μεταξύ Κέρκυρας-Πάξων (πλάγια Δυτ. Ελλάδας) = Surficial mass movements and submarine slope stability analysis between Kerkyra and Paxi slope (Western greek slope)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Αναζήτηση ενάλιων κινητών και ακίνητων μαρτυρίων ανθρώπινης δραστηριότητας στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), με σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους - προκαταρκτικά αποτελέσματα = A reconaissance marine geophysical survey in Alexandria, Egypt, for the detection of an
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) - Άρθρα
  A debate on the similarity of particle sizing results derived from the analysis of finegrained sediments by two differnt instrumentations
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) - Άρθρα
  The contribution of marine geology to the socio-economic development of Greece : marine resources, infrastructure, environment sustainability, cultural heritage. A brief account of the 30 years contribution of the laboratoryof marine geology and physical oceanography
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) - Άρθρα
  The study of heavy concentrations in the red mud deposits at the gulf of Corinth, using multivariate techniques
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 44 (2010) - Άρθρα
  Remote sensing for underwater archaeology: case studies from Greece and Eastern Mediterranean sea
  Περίληψη  PDF