Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δανάμος, Γ. Δ.

 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Αντιστοίχιση της γεωτεκτονικής θέσης των Κυθήρων και των Κυκλάδων στη γεωδυναμική εξέλιξη του Ελληνικού τόξου = Correlation of the geotectonic position of Kythira and Cyclades within the geodynamic evolution of the Hellenic arc
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Παρατηρήσεις επί της δομής των κατώτερων οριζόντων της ενότητας της Τρίπολης στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο = Observations sur la structure des niveaux inferieurs de l' unite de Tripolitza au SE Peloponnese
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Παρουσία της ηφαιστειοιζηματογενούς σειράς των στρωμάτων Τύρου στα Κύθηρα = The presence of the Tyros beds formation at Kythera island
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Νεοτεκτονική εξέλιξη της χερσονήσου της Κυλλήνης (Β.Δ Πελλοπόνησος) = Neotectonic evolutation of the Kyllini peninsula (NW. Peloponnesus)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά τον σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 στην χερσόνησο της Κυλλήνης (Β. Δ. Πελλοπόνησος, Ελλάδα) = Macroseismic observations after the earthquake of October 16th 1988 in Kyllini peninsula ( N. W. Peloponnesus, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Περί μιας εμφανίσεως του κλαστικού τριαδικού της Πίνδου στα Κύθηρα = A propos d' un affleurement de detritique triasique du Pinde dans l' ile de Cythere (Grece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Γεωλογικές νεοτεκτονικές και γεωτεχνικές συνθήκες στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Παλαιοχώρας Κυθήρων = Geological neotectonic and geotechnical conditions at the archaelogical site of Paleohora (Kythera island, sw Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Ο σεισμός στο Gujarat, δυτική Ινδία (26 ιαν. 2001). Ένα γεωδυναμικό επεισόδιο σε ενδοηπειρωτικό περιβάλλον συμπίεσης = The Gujarat, west India, earthquake (Jan. 26th 2001). A geodynamic event in an intraplate compressional regime
  Λεπτομέρειες  PDF