Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δανάμος., Γ. Δ.

 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του λεκανοπεδίου Αθηνών από το Άνω Μειόκαινο εώς σήμερα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) - Άρθρα
  Implications of the correlation of the Hellenic Nappes in sw Aegean : the geological structure of the archangelos region, Rhodes island
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Γεωλογική δομή και εξέλιξη των νησών Κεφαλλονιάς και Θράκης. = Geological structure and evolution of Kefallonia and Ithaki islands
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής μεταξύ των ορεών Αιγάλεω και Πάρνηθας (Αττική, Ελλάδα) και η σημασία τους στον αντισεισμικό σχεδιασμό = Geological and tectonic structure of the area between Aigaleo and Parnitha MT. (Attica, Greece) and their importance to anteiseismic planning
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  The occurence and geodynamic significance of the volcanosedimentary Tyros-Beds (Base of the Gavrono-Tripolis unit) on Rhodes islands, Dodekanese, SE Aegean
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Λευκάδας = Neotectonics structure and evolution of Lefkada island
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  The presense of the " Tyros beds" formation at Kythira island (abstracts) = Παρουσία της ηφαιστειοϊζηματογενους σειράς Τύρου στα Κύθηρα.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Observations sur la structure des niveaux inferieurs de l'unite de Tripolitza au se du Peloponnese = Παρατηρήσεις επι της δομής των κατωτέρων οριζόντων της ενότητας της Τρίπολης στην ΝΑ Πελοπόννησο.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Neotectonic evolution of the Killini Peninsula (NW Peloponessus, Greece) (abstracts) = Νεοτεκτονική εξέλιξη της χερσονήσου της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Correlation of the geotectonic position of Kythira and Cyclades within the geodynamic evolution of the Hellenic arc (abstracts) = Αντιστοίχηση της γεωτεκτονικής θέσης των Κυθήρων και των Κυκλάδων στη γεωδυναμική εξέλιξη του ελληνικού τόξου.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Macroseismic observations after the October 16th 1988 earthquake at the Kyllinis peninsula (NW Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά το σεισμό της 16ς Οκτωβρίου 1988 στη χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF