Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Γ.

 • Τόμ. 19 (1987) - Άρθρα
  Στατιστικές και δυναμικές ιδιότητες της λιθόσφαιρας στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου και στην Ανατολιλή Μεσόγειο
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Average regional seismic strain release rates in the Patrahikos - Saronikos Gulfs (Central Greece) based on historical instrumental data = Ρυθμός παραμόρφωσης και έκλυσης σεισμικής ροπής στον Πατραϊκό - Σαρωνικό κόλπο
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
  Long term earthquake prediction in Central American and Caribbean sea based on the time and Magnitude predictable model = Πρόγνωση σεισμών μακράς διάρκειας στην Κεντρική Αμερική και στην Καραϊβική θάλασσα, βασισμένη σε μοντέλα πρόγνωσης, χρόνου και μεγέθο
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
  Tomography of the crust and upper mantle in SE Europe = Τομογραφία του φλοιού και του ανώτερου μανδύα στην ΝΑ Ευρώπη
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
  A study of the earthquake of November 6, 1992 in Izmir ( Turkey) = Μελέτη του σεισμού της 6ης Νοεμβρίου 1992, στη Σμύρνη ( Τουρκία)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) - Άρθρα
  Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) - Άρθρα
  Using GIS and earthquake scenarios for the assessment of emergency responce in case of a strong earthquake. An application in the Urban Area of Thessaloniki, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Μελέτη της δομής των επιφανειακών στρωμάτων της λεκάνης της Μυγδονίας με τη μέθοδο της αντιστροφής των επιφανειακών κυμάτων = Shallow crystal structure of the Mygdonia basin from rayleigh wave dispersion using the inversion method
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Μελέτη των ανωμαλίων του γεωμαγνητικού πεδίου της Θάσου = Study of geomagnetic anomalies in Thassos
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) - Άρθρα
  Normal faults associated with volcanic activity and deep rupture zones in the southern Aegean volcanic arc.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Average regional seismic strain release rates in the Patraikos-Saronikos gulfs (Central Greece) based on Historical and instumental data (abstracts) = Ρυθμός παραμόρφωσης και έκλυσης σεισμικής ροπής στον Πατραϊκό -Σαρωνικό Κόλπο (Κ.Ελλάδα) με σεισμολογικά δεδομένα.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Normal faults associated with volcanic activity and deep rupture zones in the Southern Aegean volcanic arc (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF