Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος

 • Τόμ. 8, Αρ. 2 (1971) - Άρθρα
  Zur Jungpleistozanen und Holozanen kustenmorphologie zwischen Korinthi und Sud Attika = Μορφολογία ακτών μεταξύ Κορίνθου και Ν. Αττικής κατά το Νεοπλειστόκαινιν και Ολόκαινον
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
  Καρστικά φαινόμενα της Κρήτης: αι πόλγαι της Νίδας και του Καθαρού = Karsterscheinungen auf Kreta: die poljen von Nida und Katharon
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 10, Αρ. 2 (1973) - Άρθρα
  Επί της στρωματογραφικής σημασίας ορισμένων στοιχείων εις τα ανθρακικά ιζήματα των ζωνών Τριπόλεως και Ωλονού - Πίνδου (Ν. Πελοπόννησος - Κύθηρα). = Die stratigraphische deutung von Sr, Mg, Al u.a. in karbonatgesteinen der Tripolitsa und der Olonos - PInd
  Λεπτομέρειες  PDF