Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημητρακόπουλος, Δ.

 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  Οι υδρογεωλικές συνθήκες ως καθοριστικός παράγων για την εκμετάλλευση λιγνιτικών κοιτασμάτων: η περίπτωση τυ λιγνιτικού πεδίου Βεύης Ν. Φλώρινας = The hydrogeological conditions as a factor for the exploitation of lignite deposits . The case of the lignit
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Οι υδρογεωλογικές συνθήκες στην Λεκάνη Ποταμιάς και η αλληλοεπίδραση του υδατικού καθεστώτος με τη μελλοντική λιγνιτική εκμετάλλευση στην Ελασσόνα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) - Άρθρα
  Quaternary deformation of the Mavropigi lignite field (Western Margin of Ptolemais - Kozani Graben, NW Macedonia, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) - Άρθρα
  Environmental management of mine water, considering European water legislation. Case study of Megalopolis mines
  Λεπτομέρειες  PDF