Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευγένης, Δ.

  • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
    Γεωφυσική μελέτη της δομής του άνω φλοιού στην περιοχή της Ορεστιάδας, Ανατολική Ροδόπη = Geophysical study of the upper crust structure in Orestias area , Eastern Rhodope
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Geophysical study of the upper crust structure in Orestias area, Eastern Rhodope (abstracts) = Γεωφυσική μελέτη της δομής του άνω φλοιού στην περιοχή της Ορεστιάδας, Ανατολική Ροδόπη.
    Λεπτομέρειες  PDF