Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάτρας, Δ.

  • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
    Μελέτη των παραμορφωτικών φάσεων των εσωτερικών Ελληνίδων στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) - Άρθρα
    Υδρογεωλογικές και υδροχημικές έρευνες στην περιοχή των Λουτρών Κυλλήνης (Δ. Πελοπόννησος) = Hydrogeological and hydrochemical research in the area of Killinis curative springs (W. Peloponnese)
    Λεπτομέρειες  PDF