Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ράπτης, Δ.

  • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
    Υδροχημικά χαρακτηρισικά των υπόγειων νερών του ηφαιστείου - ιζηματογενούς υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής Σκύδρας ( Βόρεια Ελλάδα) = Hydrochemical characteristics of ground water of the volcano - sedimentary aquifer of the broad area of Skydra ( Norther
    Λεπτομέρειες  PDF