Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρόζος, Δ.

  • Τόμ. 49 (2015) - Άρθρα
    An implementation of rock engineering system (RES) for ranking the instability potential of slopes in Greek territory. An application in Tsakona area (Peloponnese - prefecture of Arcadia)
    Περίληψη  PDF