Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδοσίου-Δρανδάκη, Ειρ.

 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Εκπαιδευτικός οδηγός για βιντεοταινία "Γεώτοποι της Μακεδονίας και Θράκης, η γεωλογική μας κληρονομιά "
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Γεωλογικό πλαίσιο για την επιλογή γεωτόπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς 'Ενωσης Γεωεπιστημών (IUGS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη διατήρηση της γεωλογικής-γεωμορφολογικής κληρονομίας (ProGEO) : πρώτη φάση : ετοιμασία ενός πρώτου πλαισίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Γεωλογικό πλαίσιο για την επιλογή γεωτόπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς 'Ενωσης Γεωεπιστημών (IUGS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη διατήρηση της γεωλογικής-γεωμορφολογικής κληρονομίας (ProGEO) : δεύτερη φάση : άνοιγμα συζήτησης στη χώρα,
  Λεπτομέρειες  PDF