Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γρηγοράκου, Ε.

  • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
    Οι υδρογεωλογικές συνθήκες στην Λεκάνη Ποταμιάς και η αλληλοεπίδραση του υδατικού καθεστώτος με τη μελλοντική λιγνιτική εκμετάλλευση στην Ελασσόνα
    Λεπτομέρειες  PDF