Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημάδης, Ε.

  • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
    Νέα γεωλογικά και τεκτονικά δεδομένα στη Ν. Θάσο και οι προοπτικές εντοπισμού νέων Pb - Zn - Fe - Mn - Au μεταλλοφόρων συγκεντρώσεων = Recent geologic and tectonic results on Thasos island and the prospecta of locating new Pb - Zn - Fe - Mn - Au mineraliz
    Λεπτομέρειες  PDF