Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παυλίδου, Ε.

  • Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) - Άρθρα
    Αξιοποίηση κοιτασμάτων χρυσού. Έντυπος τύπος και τοπική κοινωνία, περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληματισμοί. Η περίπτωση της Θράκης
    Λεπτομέρειες  PDF