Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρεπούσκου, Ε.

 • Τόμ. 29 (1993) - Άρθρα
  Ορυκτολογική και πετρογραφική μελέτη δομικών λίθων και κονιαμάτων των ενετικών οχυρώσεων Χανίων.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) - Άρθρα
  Influence of organic matter and iron oxides on the colour properties of a micritic limestone from Kefalonia
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  Ορυκτολογική μελέτη των δομικών υλικών των μνημείων Castello dei Caetani και Villa dei Quintili της αρχαίας ρωμαϊκής οδού (via Appia Antica) στη Ρώμη. = Mineralogical study of building materials from the monuments Castello dei Caetani and Villa dei Quinti
  Λεπτομέρειες  PDF