Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρόκος, Ε.

  • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
    Χρήση GIS και μεθόδων τηλεπισκόπησης για τη μελέτη γεωλογικών προβλημάτων : η περίπτωση της τεκτονικής τάφρου Σητείας
    Λεπτομέρειες  PDF