Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φίκος, Η.

 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Γεωφυσική έρευνα εντοπισμού απολιθωμένων κορμών στο απολθωμένο δάσος Σιγρίου της νήσου Λέσβου = Geophysical survey to the petrified forests of Sigri in Lesvos island (north Aegean)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) - Άρθρα
  Large scale vertical electrical soundings survey in Anthemountas river basin for evaluating hydraulic communication between sub basin aquifers
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) - Άρθρα
  ground penetrating radar and electrical resistivity tomography for locating buried building foundations: a case study in the city centre of Thessaloniki, Greece
  Περίληψη  PDF