Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκουρνέλλος, Θεόδωρος

 • Τόμ. 15 (1980) - Άρθρα
  Σχέσεις παραμορφώσεως και μεταμορφώσεως στη νήσο Σίφνο
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 18 (1986) - Άρθρα
  Γεωλογικές και γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στο νησί της Σέριφου = Geological and geomorphological observations on Serifos Island
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 19 (1987) - Άρθρα
  Νεοτεκτονικές παρατηρήσεις στο τόξο του Αιγαίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 22 (1990) - Άρθρα
  Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Μυκόνου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 22 (1990) - Άρθρα
  Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στη Σίκινο (Κυκλάδες) = Geomorphological observations of the island of Sikinos (Kyclades)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) - Άρθρα
  Παρατηρήσεις στην εξέλιξη του υδρογραφικού δικτύου της νήσου Ευβοιας σε σχέση με τη γεωλογική της δομή = Observations on the evolution of the drainage network of the island of Εvia in relation to its geological structure
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Drainage density evolution over time : a theoretical approach = Μεταβολή της υδρογραφικής πυκνότητας συναρτήσει του χρόνου. Μια θεωρητική προσέγγιση
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Δημιουργία βάσης δεδομένων και χάρτη επικινδυνότητας διάβρωσης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας χρησιμοποιώντας κανόνες ασαφούς λογικής σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. = Data base and erosion risk map creation at Trichonida lake using fuzzy sets and gis
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  Landslide movements related to precipitation. Analysis of a statistical sample from the Greek area
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  A study of the performance of the modified transformed vegetation index MTVI
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  The evolution of the drainage network of the island of Euboea with the relation to its geological structure (abstracts) = Εξέλιξη του υδρογραφικού δικτύου της νήσου Ευβοιας σε σχέση με τη γεωλογική της δομή.
  Λεπτομέρειες  PDF