Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δερμεντζόπουλος, Θ.

  • Τόμ. 20, Αρ. 3 (1988) - Άρθρα
    Συμπεράσματα για την εφαρμογή των συστημάτων ταξινόμησης της βραχομάζας στη διάνοιξη σηραγγών της οδού Άρτας - Τρικάλων = Conclusions on the application of rock mass classification systems for tunneling in Arta - Trikala road
    Λεπτομέρειες  PDF