Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακεδών, Θ.

 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Ευστάθεια του σπηλαίου Πολύφημος στη Μαρώνεια Θράκης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Τεχνικογεωλογικά προβλήματα στην κατασκευή του νέου εθνικού οδικού άξονα Κοζάνης - Λάρισας (τμήμα Κοζάνη - Ρύμνιο) = Engineering geological problems in the construction of the new national road Kozani - Larisa (section Kozani - Rimnio)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Γεωτεχνικά προβλήματα στη διώρυγα υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα = Geotechnical problems along the water duct that links Aliakmon river with Thessaloniki city
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) - Άρθρα
  Contribution of geological mapping in road construction an example from Veria - Kozani national road, Kastania area
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) - Άρθρα
  ground penetrating radar and electrical resistivity tomography for locating buried building foundations: a case study in the city centre of Thessaloniki, Greece
  Περίληψη  PDF