Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακρόπουλος, Θ.

 • Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) - Άρθρα
  Influence of organic matter and iron oxides on the colour properties of a micritic limestone from Kefalonia
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  Ορυκτολογική μελέτη των δομικών υλικών των μνημείων Castello dei Caetani και Villa dei Quintili της αρχαίας ρωμαϊκής οδού (via Appia Antica) στη Ρώμη. = Mineralogical study of building materials from the monuments Castello dei Caetani and Villa dei Quinti
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Kaolinite generating processes in the Milos bentonites and their influence on the physical propertiees of bentonites (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF