Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ναγκούλης, Θ.

  • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
    Υδρολογικό καθεστώς της πεδινής ζώνης της λεκάνης του Ανθεμούντα ( Θεσσαλονίκη) = Hydrogeological conditions of the plain area of the Anthemounta basin (Macedonia, Greece)
    Λεπτομέρειες  PDF