Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκουρνέλλος, Θ.

  • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
    Ένα παράδειγμα σύζευξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ) με μεθόδους τεχνιτής νοημοσύνης (ασαφής λογική & νευρωνικά δίκτυα): εφαρμογή στη γεωμορφολογία = An example of geographical information systems (GIS) and astificial intelligence systems (fuz
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 39, Αρ. 3 (2006) - Άρθρα
    Two and three dimension visualization of spatial fuzzy areas: an example of erosion risk maps.
    Λεπτομέρειες  PDF