Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γραμματικόπουλος, Ιωάννης Ν.

  • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
    Απόκλιση τιμών του συντελεστή στερεοποίησης που προκύπτουν με βάση τη μέθοδο τηε τετραγωνικής ρίζας και του λογάριθμου του χρόνου
    Λεπτομέρειες  PDF