Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μερτζανίδης, Ι.

 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Γεωφυσική έρευνα εντοπισμού απολιθωμένων κορμών στο απολθωμένο δάσος Σιγρίου της νήσου Λέσβου = Geophysical survey to the petrified forests of Sigri in Lesvos island (north Aegean)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Αναλυτική επίλυση του προβλήματος του προσδιορισμού των ηλεκτρομαγνητικών παραμέτρων για δομή δύο στρωμάτων - εφαρμογές στη Περιβαλλοντική γεωλογία = A direct solution for dielectric and geometric parameters of lossy two- layered media - applications in e
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Διασκόπηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ για εντοπισμό θαμμένων αρχιοτήτων σε περιοχή ανέγερσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Λαμία = Geophysical prospecting for buried antiquites by means of the G.P.R. method in a parking construction area in Lamia
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) - Άρθρα
  Imaging seawater intrusion in coastal zone of Kavala (N. Greece) with electrical resistivity tomography
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) - Άρθρα
  Telemetry network for monitoring quality of irrigation water in Kavala (N. Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) - Άρθρα
  Contribution of deep electrical resistivity tomography technique to hydrogeological studies: cases from areas in Kavala (North Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) - Άρθρα
  Geological and geophysical data of ''Epsilon'' field in Prinos oil basin
  Λεπτομέρειες  PDF