Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φουντούλης, Ι.

 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Στρωματογραφικές και παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Φιλιατρών και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους = Stratigraphic and palaeoecological observations on the postalpine sediments in the area of Filiatra ( Messinia, Peloponnesu
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Νεοτεκτονικές μακροπτυχές στην περιοχή Φιλιατρών (δυτική Μεσσηνία, Πελοπόννησος) = Neotectonics macrofolds in the area of Filiatra (W.Messinia, Peloponnesus - Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Νεοτεκτονική εξέλιξη της χερσονήσου της Κυλλήνης (Β.Δ Πελλοπόνησος) = Neotectonic evolutation of the Kyllini peninsula (NW. Peloponnesus)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Ιζηματογένεση, παλαιογεωγραφία και νεοτεκτονική ερμηνεία των μεταλπικών αποθέσεων της λεκάνης Κυπαρισσίας - Καλού νερού = Paleogeography , sedimentation and neotectonic implication at the Kyparissia - Kalo Nero basin ( W. Peloponnesus, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Νεοτεκτονική παραμόρφωση της Βόρειας Πάρνηθας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Neotectonic deformation of eastern Pylia ( Sw Peloponnese Greece )
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Η σημασία της τεκτονικής και της υδρογεωλογίας για την κατολίσθηση της Τσακώνας Αρκαδίας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) - Άρθρα
  Quaternary deformation of the Mavropigi lignite field (Western Margin of Ptolemais - Kozani Graben, NW Macedonia, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) - Άρθρα
  Νεοτεκτονική παραμόρφωση της ρηξιγενούς επιφάνειας Ζίμπελι (ανατολικά της Καλαμάτας) = Neotectonic deformation of the Zimbeli fault surface (east of Kalamata, south Peloponnisos)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) - Άρθρα
  Στρωματογραφικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Θουρίας - Άνω Άμφειας (νομός Μεσσηνίας) και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους = Statigraphic observations at the post - alpine sediments at the area of Thouria - Ano Amphia (Messinia) and their n
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Γεωλογικές νεοτεκτονικές και γεωτεχνικές συνθήκες στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου Παλαιοχώρας Κυθήρων = Geological neotectonic and geotechnical conditions at the archaelogical site of Paleohora (Kythera island, sw Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Η παρουσία θαλασσιών πλειοκαινικών ιζημάτων στην μεσοελληνική Άυλακα (Όχθες Πραμορίτσα, Γρεβενά) = The presence of marine pliocene sediments in the messohellenic Trough (Pramoritsa Banks, Grevena, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Implications of paleoseismology in seismic hazard analysis in nw Crete and Kyhtira strait (Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Paleoseismological investigations along the Kera fault zone, western Crete : implications for seismic hazard assessment
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Υδρευτικές ανάγκες του νομού Αιτωλοακαρνανίας = Water supply needs of the Aetoloacarnania prefecture (Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Τεχνητός εμπλουτισμός του υπογείου καρστικούυδροφορέα του Φυλλήιου όρους στην περιοχή των Φαρσάλων (Θεσσαλία)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Υπεδαφική τεκτονική δομή στη λεκάνη των Φαρσάλων (Θεσσαλία) ως καθοριστικός παράγων διαμόρφωσης των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής = The subsurface tectonic structure of the Farsla basin (Thessaly) as determining factor of the hydrogeological condit
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ΝΔ Πελοποννήσου κατά το τεταρογενές = Paleogeographic evolution of SW Peloponnesus during quaternary
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις στην έρευνα του καυμμένου ρήγματος Τατοϊτου = Geoelectrical survey Tatoi (Athens, Greece) blind fault
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Σαλαμίνας = Neotectonics structure and evolution of Salaminas island (Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Τεκτονικά ελεγχόμενη εξέλιξη υδρογραφικών δικτύων στη Λοκρίδα (Στερεά Ελλάδα) = Tectonically controlled drainage evolution in Lokris (Central Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Μορφονεοτεκτονική δομή του όρους Πάρνηθα Αττικής = The morphoneotectonic structure of Parnis MT. (Attica, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Ασύμμετρη ανάπτυξη υδρογραφικών δικτύων παράγων αναγνώρισης περίστροφων νεοτεκτονικών ρηξιτεμάχων. Η περίπτωση των λεκάνων Στουρναρορρέματος και Μπελεσίτσα (Ν. Φωκίδας) = Asymmetric developement of drainage networks as a factor for the recognition of neotectonic block rotation. The case of Stournarorrema and Belesitsas basins (Fokida Prefecture, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF