Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκαραγκούνης, Κωνσταντίνος Ν.

  • Τόμ. 7, Αρ. 2 (1966) - Άρθρα
    Εξαλλοίωσις τόφφων (μπεντονιτοποίησις) ανατολικής πλευράς Αξιού ποταμού της πεδιάδος Θεσσαλονίκης = Bentonitisierte tuffe auf der Ostseite des Axios fluss in der tiefebene von Thessaloniki (Griechenland)
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 8, Αρ. 2 (1971) - Άρθρα
    Περί λατερικών σιδηρονικελιούχων κοιτασμάτων περιοχής Εδέσσης (νομού Πέλλης) = Uber lateritische eisen lagerstatten der umgebung von Edessa (prafentur Pelis, NW Griechenland)
    Λεπτομέρειες  PDF