Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαδοπούλου, Κ

 • Τόμ. 21 (1990) - Άρθρα
  Μορφογενετική μελέτη της πόλης του Ελικώνα (Βοιωτία) = Morphogenetic study of the Elikon polje (Beotia)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 22 (1990) - Άρθρα
  Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στη Σίκινο (Κυκλάδες) = Geomorphological observations of the island of Sikinos (Kyclades)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  Chibanal : Μια βάση αρχειοθέτησης, ελέγχου αξιοποιστίας και επεξεργασίας υδροχημικών δεδομένων = Chibanal : a filing, proofing and processing hydrochemical data base
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Γεωμορφολογικές και παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Χιλής (κεντρικοανατολική Εύβοια) = Geomorphological nad paleoecological observations on the post-alpine sediments of the region Chili (central-east Euboea)
  Λεπτομέρειες  PDF