Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γάκη-Παπαναστασίου, Κ.

 • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
  Η συμβολή των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του μεγάλου ρέματος Ραφήνας και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στην εκδήλωση πλημμύρων = Contribution of geomorphological features of the drainage network of Megalo Rema (Rafina) and hum
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 39, Αρ. 3 (2006) - Άρθρα
  Παλαιογραφική εξέλιξη των υδρογραφικών δικτύων των ποταμών Όλβιου (Φενεού), Δερβένιου, Σκοπαίικου, και Φόνισσας (βόρεια Πελοπόννησος) κατά το Τεταρτογενές.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) - Άρθρα
  Geomorphological and archaeological study of the Broader area of the Mycenaean Dam of Megalo Rema and ancient tiryns, Southeastern Argive plain, Peloponnesus
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) - Άρθρα
  Recent geomorphic evolution of the fan delta of the Mornos river, Greece: natural processes and human impacts
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) - Άρθρα
  Comperative geomorphological observations in two groups of alluvial fans of Sperchios and Eurotas regions, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 42, Αρ. 1 (2008) - Άρθρα
  Γεωμορφολογική μελέτη των υδρογραφικών δικτύων της Ιεράπετρας (Νοτιοανατολική Κρήτη) = Geomorphological study of the Drainage networks of Ierapetra (Southeastern Crete)
  Λεπτομέρειες  PDF