Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευαγγελακάκης, Κ.

  • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
    Feldspar exsoution : evidence for the thermal evolution of granulite facies rocks = Απόμειξη αστρίων : μαρτυρία της θερμικής εξέλιξης των πετρωμάτων γρανουλιτικής φάσης
    Λεπτομέρειες  PDF