Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παυλάκη, Κ.

  • Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) - Άρθρα
    Geophysical investigation and its geological interpretation in the frame of an intergrated survey prior to a dam construction in Plati river valley, Rethymno, Greece
    Περίληψη  PDF