Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρήγας, Κ. Ι.

  • Τόμ. 20, Αρ. 3 (1988) - Άρθρα
    Γεωλογική έρευνα και αξιολόγηση των ερυθρών ασβεστόλιθων - μαρμάρων της Ελλάδας: η περίπτωση του ερυθροϊωδούς ασβεστόλιθου Ερέτριας Εύβοιας = Geological research and evoluation of red limestones - marbles of Greece: the case of the red - pink limestone of
    Λεπτομέρειες  PDF