Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεραγά, Μ.

 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Μικροπαλαιοντολογική μελέτη του πυρήνα Ζ1 από το Ιόνιο Πέλαγος : πρώτα παλαιοκλιματολογικά - παλαιοοικολογικά συμπεράσματα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Μεταβολές της μικροπανόδας, μικροχλωρίδας και ισοτόπων Ο2 του πυρήνα Π40 στη Μυρτώο λεκάνη κατά το ολοκαίνο = Variations of microfauna, microflora and oxygen isotopes during holocene at the Myrtoon basin
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Μέθοδοι θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης ως μέσο για τη διερεύνηση της δυνατότητας ταφής υποβρυχίων καλωδίων - παραδείγματα απο τις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις (Ι) Πρέβεζας - Κέρκυρας και (ΙΙ) Λαγονησίου - Μήλου - Χανίων = Marine geophysical prospecting as
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Συμβολή της παραγοντικής ανάλυσης στη μελέτη του παλαιοκλίματος και της παλαιοωκεανογραφίας στο ΝΔ-ΚΟ Αιγαίο Πέλαγος = Contribution of factor analysis to the study of palaeoclimatic and palaeoceanographic variability in SW Aegean sea, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Αναζήτηση ενάλιων κινητών και ακίνητων μαρτυρίων ανθρώπινης δραστηριότητας στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), με σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους - προκαταρκτικά αποτελέσματα = A reconaissance marine geophysical survey in Alexandria, Egypt, for the detection of an
  Λεπτομέρειες  PDF