Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δασσενάκης, Μ.

  • Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) - Άρθρα
    A contribution to enviromental research of the Korissia coastal wetland (Corfu isl., Greece), with the application of combined geological and geophysical methods supported by Geographic Information Systems
    Λεπτομέρειες  PDF