Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καββαδάς, Μ.

  • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
    Υδρογεωλογικές συνθήκες στο Δέλτα του Αχελώου με έμφαση στις σχέσεις του ποταμού με τα υπόγεια νερά τους υδροτόπους = Hydrogeological conditions at the Acheloos delta with emphasis on the relationship of the river to the groundwater and its wetlands
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
    Διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της κατολίσθησης στην περιοχή της Χ.Θ. 123 του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Τριπόλεως και μέτρα αποκατάστασης
    Λεπτομέρειες  PDF