Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Επιτρόπου, Ν.

 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Μια πιθανή ηφαιστειοϊζηματογενής προέλευση γνευσιακών πετρωμάτων από την περιοχή Κούρλου της Ν. Θάσου, Β. Ελλάδα = A possible volcanosedimentary origin of quartzfeld - spathic gneisse from the Kourlou area
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Ισοτοπική σύσταση του μολύβδου μεταλλοφοριών και πετρωμάτων της Ν. Θάσου, Ροδοπική μάζα, Β. Ελλάδα: γεωλογική και μεταλλογενετική τους σημασία = The isotopic composition of lead from mineralizations and rocks of the Thasos island, Rhodope massif, N. Greec
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Σύγκριση αποτελεσμάτων τηλεανίχνευσης και θέσεων μεταλλοφόρων συγκεντώσεων Pb - Zn - Fe - Ba στην Ν.Δ. Θάσο
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
  Νέα γεωλογικά και τεκτονικά δεδομένα στη Ν. Θάσο και οι προοπτικές εντοπισμού νέων Pb - Zn - Fe - Mn - Au μεταλλοφόρων συγκεντρώσεων = Recent geologic and tectonic results on Thasos island and the prospecta of locating new Pb - Zn - Fe - Mn - Au mineraliz
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) - Άρθρα
  Geotrails in Greece
  Λεπτομέρειες  PDF