Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαφιλίππου, Πέννου Ε.

  • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
    Bedload transport and deposition in the river Strymon artificial channel before its reach to the Kerkini reservoir = Μεταφορά και απόφεση υλικών στηντεχνητή κοίτη του Στρυμώνα ανάντη του ταμιευτήρα της Κερκίνης
    Λεπτομέρειες  PDF