Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μητρόπουλος, Παναγιώτης

 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Ανομοιογένεια του μητρικού μάγματος των πετρωμάτων των διαφόρων ηφαιστειακών κέντρων του τόξου του Αιγαίου: γεωχημικά και ορυκτοχημικά δεδομένα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Noble gas isotope geochemistry of volcanic gases from the Aegean island arc = Γεωχημεία ισοτόπων ευγενών αερίων σε ηφαιστειακά αέρια από το τόξο του Αιγαίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
  Το υποθαλάσσιο ηφαιστειακό κέντρο του Κολούμπου, Σαντορίνη Ελλάδα = The submarine volcanic centre of Kolumbo, Santorini, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 33 (1999) - Άρθρα
  Variation in amphibole composition from the Serifos intrusive complex ( Greece), under magmatic and hydrothermal alteration conditions. An application of hornblende goebarometry
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) - Άρθρα
  Πρόγνωση σεισμικών δονήσεων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας με βάση τις μεταβολές της περιεκτικότητας του ραδονίου στα υπόγεια νερά
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Συγκριτική μελέτη της ορυκτοχημείας των αμφιβόλων ηφαιστειακών πετρωμάτων του τόξου του Αιγαίου = Comparative study of amphiboles mineral chemistry from volcanic rocks of the Aegean island arc.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  Sr isotopic variation along the Aegean arc : contraints on magma genesis on the basis of new Sr isotope data
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Μεταβολές της συγκέντρωσης ραδονίου σε υπόγεια νερά πριν από όλες τις σεισμικές δονήσεις (Μ>_ 2.5), από το Σεπτέμβριο 1998 έως τον Ιανουάριο 1999, στην περιοχή του ρήγματος της Αταλάντης = Radon concentration changes in ground water prior all the earthqua
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
  Composition of Ti/V - and K20 - depth relationships for the volcanic rocks of the Aegean island Arc.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
  Γεωχημικά χαρακτηριστικά ηφαιστειακών πετρωμάτων απο το ανατολικό Αιγαίο κατά μήκος άξονα κάθετου προς το ηφαιστειακό τόξο.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Geochemical characteristics of volcanic rocks from the Eastern Aegean on an axis perpendicular to the volcanic arc (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) - Άρθρα
  Geochemical effect of the rock chemistry and the anthropogenic activities on groundwater: the case study of NW Euboea, Greece
  Περίληψη  PDF