Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαχαίρας, Παναγιώτης Χ.

  • Τόμ. 5, Αρ. 1 (1962) - Άρθρα
    Νεωτέρα μέθοδος προσδιορισμού της θερμοκρασίας σχηματισμού των εγκλεισμάτων των ορυκτών = Une nouvelle methode pour determiner la temperature de formation des inclusions fluides des mineraux
    Λεπτομέρειες  PDF