Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δαλαμπάκης, Π.

  • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
    Δάκτυλος τοφών Κεφάλου (Δ. Κως) μηχανισμοί απόθεσης, θέση του ηφαιστειακού πόρου και μοντέλο εξέλιξης της εκκρηκτικήε δραστηριότητας. = The Kefalos Tuff Ring (W. Kos) : Deposital mechanisms, Vent position, and model of the evolution of the Eruptive activity.
    Λεπτομέρειες  PDF