Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δασκαλάκη, Π.

  • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
    Factor analysis for revealing hydrochemical parametres in Pliopleistocene aquifers of NW Achaia ( NW Peloponnesus, Greece) = Εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης με σκοπό την ανίχνευση υδροχημικών χαρακτηριστικών στα μεταλπικά ιζήματα του Ν. Αχαϊας
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
    Ποιοτικός έλεγχος των υπογείων νερών των υδροφόρων σχηματισμών του υδατικού διαμερίσματος της ανατολικής Μακεδονίας (τεταρτογενείς αποθέσεις - μάρμαρα). = Hydrochemistry of groundwaters of permeable formations in the water district of east Macedonia (quat
    Λεπτομέρειες  PDF