Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κακαλίκα, Π.

  • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
    Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας και η χρήση της στο φυσικό και αστικό σχεδιασμό. Παραδείγματα εφαρμογής η πεδιάδα Τρικάλων - Καλαμπάκας. = Flood risk assessment and its usage in natural and urban planning. The case study of the plain of trikala - Kal
    Λεπτομέρειες  PDF