Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μεγαλοβασίλης, Π.

  • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
    Environmental aspects in relation to the lignite combustion at the power station of Amyntalon, Macedonia, Greece = Περιβαλλοντικές απόψεις σε σχέση με την καύση του λιγνίτη στον ΑΗΣ Αμυνταίου, Μακεδονία, Ελλάδα
    Λεπτομέρειες  PDF