Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πανίλας, Σωτήρης Χ.

 • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
  The contribution of the trace element contents in lignite and ash from Drama lignite deposit, using multivariate statistical analysis
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων νερών του νοτίου τμήματος της λεκάνης Πτολεμαϊδας = Ground water quality in south field of Ptolemais basin
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Υπολογισμός και αξιολόγηση των υδραυλικών παραμέτρων δύο υδροφόρων συστημάτων σε διαφορετικό ιζηματογενές περιβάλλον στη μάζα της Ροδόπης = Estimation and evaluation of hydraulic parameters of two aquifer systems formed in different sedimentary environmen
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού των υδροφορέων πεδινών τμημάτων του ν. Ροδόπης στη Θράκη. Μια πρώτη προσέγγιση = Feasibility study of artificial recharge application to Rhodopi plain areas aquifers in Thrace, Greece. A first approac
  Λεπτομέρειες  PDF