Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καβουνίδης, Σ.

  • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
    Συμβολή μοντέρνων μεθόδων γεωσεισμικής διασκόπησης στη διευρένηση της υπόγειας δομής. Μια εφαρμογή στην περιοχή της Καλογρέζας = Contribution of modern seismic methods for surface investigations. An application at Kalogreza area (Athens)
    Λεπτομέρειες  PDF