Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαχριστόπουλος, Σ.

  • Τόμ. 17 (1985) - Άρθρα
    Συμβολή των ελληνικών ερευνών για ουράνιο στο ευρωπαΪκό ενεργειακό πρόβλημα
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
    Κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά των μεταλλευμάτων ουρανίου και σπάνιων γαιών Παρανεστίου ν. Δράμας = Geological features of uranium and rare earths ores of Paranesti Drama areas
    Λεπτομέρειες  PDF