Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ραυτόπουλος, Σ.

  • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
    Υπόγειες κατασκευές του υδροηλεκτρικού έργου Μετσοβιτικού - Εμπερίες από το σχεδιασμό και την υλοποίησή του = Underground works of the Metsovitikos hydroelectric project - Experience from design and construction
    Λεπτομέρειες  PDF