Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσούρου, Τ.

  • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
    Γεωμορφολογική εξέλιξη της παράκτιας περιοχής του Ίστρου-Καλού Χωριού του νομού Λασιθίου Κρήτης από το Μέσο Ολόκαινο μέχρι σήμερα = Geomorphological evolution of the coastal area of Istron (N. E. Crete). from the middle holocene until today
    Λεπτομέρειες  PDF