Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παλικαρίδης, Χ.

  • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
    Μεταβολές στους ρυθμούς πρόσχωσης και ανανέωσης του νερού της λίμνης Λυσιμαχείας λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων = Recent changes in sedimentation rates and water residence in Lysimachia lake due to anthropogenic influence
    Λεπτομέρειες  PDF