Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρεγγούζας, Χ.

  • Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) - Άρθρα
    Η συμβολή της γεωμορφολογίας στον εντοπισμό περιοχών δυναμικών διεργασιών σε λεκάνες τροφοδοσίας φραγμάτων (ενα παράδειγμα απο το φράγμα Ακροποτάμου, λεκάνη Πιερίας, Ανατολική Μακεδονία),
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
    The contribution of geomorphology in lagonization of areas of dynamic processes in the basin of dams. An example of Akropotamos dam, Pieria valley, East Macedonia North Greece (Abstracts)
    Λεπτομέρειες  PDF